(KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0002)


Székesfehérvár Alba Regia Laktanya üzemanyagtöltő állomás területén feltárt talaj és talajvíz szénhidrogén (TPH-GC, BTEX) szennyeződés kármentesítését az Ökoproject Eger Kft. végzete 2013. február – 2015. május között.
A projekt 100%-ban EU finanszírozásban valósult meg.
A kármentesítést több tényező nehezítette, így például a rendelkezésre álló rövid idő, a kármentesítést működő üzemanyagtöltő állomás mellett kellett végezni, változott a szennyezőanyag minősége és mennyisége, a terület földtani felépítése (agyagos) megnehezítette a talajvíz kitermelést.
A kármentesítés feladatai:
– Lőszermentesítés
– Csatornatisztítás és iszapfogó építés
– Alapállapot felmérés
– Kiviteli tervek készítése
– Kármentesítési rendszer kiépítése és működtetése

A talajvíz kármentesítési rendszer részei:
– talajvíz-kitermelő rendszer: 160 vákuum kút, 1 db vákuum gépház és 2 db vákuum szivattyú
– talajvíz-tisztító rendszer: fázisszétválasztó – ülepítő – kiegyenlítő (puffer) tartály sztrippelő toronyra feladó búvárszivattyúval, sztrippelő torony elszívó ventilátorral, levegő oldali aktívszén-szűrő, vákuumszivattyúk levegő oldali kimeneteléhez telepített cseppfogó tartály és aktívszén-szűrők (2 db), földalatti átemelő tartály előszűrőre feladó búvárszivattyúval, nyitott gravitációs aktívszenes előszűrő tartály, ráfolyásos feladószivattyú az aktívszén-szűrőkre, vízoldali aktívszén-szűrők (4 db), tisztított víz gyűjtő tartály
– talajvíz-szikkasztó rendszer: A tisztított talajvizet elvezető rendszer 15 db szikkasztó kútból és 90 fm hosszú szikkasztóárokból állt.
– monitoring rendszer: 6 db monitoring kútból történt rendszeres akkreditált talajvíz mintavétel és  laboratóriumi vizsgálat
A kármentesítés ideje alatt összesen 24 000 m3 szennyezett talajvíz kitermelése, megtisztítása és a tisztított víz helyszíni visszaszikkasztása valósult meg.

Vákuum kutak:

Tisztító rendszer:

Szikkasztó:

Monitroing:

Kútfúrás:

Iszapfogó:

Csatorna: