– ágyazat- és talajkitermelési munkálatok betontálca létesítése és csapadékvíz kezelő műtárgy létesítése (2012 – 2016.)

A MÁV Zrt. által üzemeltetett sátoraljaújhelyi kocsibontó telephelyen évtizedek óta leselejtezett vasúti vontató- és vontatott járművek bontását, valamint a bontott alkatrészek ideiglenes tárolását végzik.

A korábban ágyazati kaviccsal, salakos feltöltéssel fedett bontási területen – az ott feltárt nehézfém szennyezés miatt – kármentesítés történt.

Az ágyazati anyag illetve talaj kitermelése a sínek közül kézi erővel, a sínek és a talpfák felbontása nélkül, változó mélységig (0,1-0,2 m; 0,4-0,5 m; 0,5-0,6 m) történt.

A kitermelt ágyazati anyag és talaj veszélyes hulladékként került elszállításra, összesen 86 440 kg mennyiségben.

A korábban szennyezést okozó tevékenység a telephelyen nem szűnt meg, így a     B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatósági Szervének szakhatósági állásfoglalásában leírtak alapján a MÁV Zrt. amellett döntött, hogy a bontási területen betonburkolatot alakít ki, és a burkolaton (vasbeton tálcán) potenciálisan szennyezetté váló csapadékvizet összegyűjti egy tisztításra is szolgáló medencében.

A kialakított vasbeton tálca a meglévő darusínek közötti területen helyezkedik el. Befoglaló méretei: 45,0 m*8,5 m. A hosszanti széleitől közép felé lejt, a középvonalában egy Ny-i irányba lejtetett folyóka fut végig. A folyóka végén tisztítóakna került kialakításra, melyben hordalék és iszapfogó kosár helyezkedik el.

A tisztítóaknán átfolyó víz gravitációsan egy zárt, Ø200 KG-PVC csatornán keresztül folyik a tisztító-tározó medencébe.

A megépített vasbeton szerkezetű zárt medence teljes (hasznos) térfogata 18 m3. A medence két részre osztott, a szennyezett csapadékvizet fogadó „tisztító tér” és a tisztított vizet gyűjtő „tározó tér” között vízterelő falrendszer került kialakításra.

A terelőfalak közötti térben zeolit töltet van, mely 2 db fémkosárban került elhelyezésre. A töltet a medence teljes szélességét átérő 0,6m*0,6m*1,5m-es hasábot alkot.

A tisztított víz a medencétől déli irányban lévő sínpár alatt nagy lejtéssel átvezetett csatornaszakaszon jut el a befogadóba, mely a 37. sz. Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút mellett lévő földmedrű árok.

Kármentesítés:

Betontálca: