Okoproject Eger Kft logo

ÖKOPROJECT Eger Kft MÉRNÖKIRODA
KÖRNYEZETREHABILITÁCIÓ

okoproject kornyezetrehabilitacio

Talaj- és talajvíztisztítás saját fejlesztésű rendszerekkel az ország egész területén.

d6

Környezetvédelmi tervezés

d4

Kivitelezés

d8

Üzemeltetés

d12

Monitoring

okoproject talajviztisztitas beka 5
okoproject talajtisztitas ikon mikroszkop

 1. Környezetvédelmi felülvizsgálat

 • Környezetvédelmi felülvizsgálat keretében meghatározza, hogy az adott tevékenység során a Megrendelőnél jelentkezik-e talajban és a talajvízben környezetszennyezés. Programot dolgoz ki a tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő folytatására.
okoproject talajviztisztitas ikon molekula

2. Környezeti tényfeltárás

 • Azokon a területeken, ahol a környezetszennyezés ténye meghatározásra kerül, a környezeti tényfeltárási munka keretében részletes felmérés történik, mely során lehatárolására kerül a környezeti szennyeződés földtani közegben (talajban) és talajvízben. A tényfeltárási záró-dokumentációban javaslat születik a környezeti kármentesítés határértékére vonatkozóan és a műszaki megoldásra.
kornyezetmernok ikon

3. Műszaki beavatkozási terv

 • A feltárt és lehatárolt szennyeződés kármentesítésére műszaki beavatkozási terv készül. E tervezési fázisban a környezeti kármentesítés technológiája, berendezései, időtartama kerülnek meghatározásra.
kornyezet monitoring ikon

4. Kárelhárítási rendszer kiépítése, üzemeltetése, monitoringja

 • A műszaki beavatkozási kármentesítési szakaszban az ÖKOPROJECT EGER Kft. vállalja a kárelhárítási rendszer kiépítését, üzemeltetését és monitoringját.
  A megtisztított területeken vállalja az utómonitoring, tervezését, kivitelezését és üzemeltetését végül a kúteltömedékelések engedélyes terveinek elkészítését, kivitelezését.

TAPASZTALAT

okoproject kornyezetrehabilitacio beka 4
 • Alapítva: 1993

Az ÖKOPROJECT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1993-ban, majd a névváltoztatás után 2000-ben alakult. Fő tevékenysége a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendeleten (Felszín alatti vizek védelméről) alapuló környezetvédelmi tervezés, kivitelezés, üzemeltetés és monitoring.

Az ÖKOPROJECT EGER Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és MSZ EN 14001:2015 környezetirányítási minősítésekkel rendelkező, azok szellemében tevékenykedő mérnöki iroda.

 • 40 éve a szakmában

Cégünk alapító tulajdonosai több, mint 40 éve a környezetvédelem műszaki, kutatási, tervezési és üzemeltetési részterületein tevékenykednek vezető beosztásban.
Az 1980-as években a cég egyik ügyvezetőjének irányításával létesült az ország első veszélyes hulladék átmeneti tárolója. Az 1990-es években indult országos környezeti kárelhárítási program keretében több volt orosz laktanya környezeti kármentesítését irányította (Hajmáskér, Mezőkövesd, Kiskunmajsa).

 • Saját szabadalmak

Az olajos hulladékok biológiai ártalmatlanításában illetve természetes talajjavító készítmények előállításában több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az ügyvezető (szabadalmaztatott eljárások és termékek egyik feltalálója).

 • Eredményes működés

Közbeszerzésen elnyert pályázatok legjelentősebb megrendelői többek között: MÁV Zrt, OMV Hungária Kft és a Volán Zrt.

 • Kiterjedt szakértelem

Szakembereink szakértői engedélyei:

 • Heves Megyei mérnöki kamara: nyilvántartási szám: 10-0263
 • Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (MV-VZ)
  • Tervezői engedély
   • VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése
   • VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
   • VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
  • Környezetvédelmi szakértői engedélyek:
   • SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő
   • SZKV-1.3. -Víz- és földtani közeg védelem
   • SZVV-3.9. – Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
   • SZVV-3.10. – Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
 • A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

 

 • AZ ÖKOPROJECT-EGER KFT. MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETPOLITIKÁJA

Napjainkban a minőség a piaci siker jelentős tényezőjévé vált. A folyamatosan változó gazdasági környezet napról – napra új kihívásokat állít az ÖKOPROJECT EGER Kft. elé.

Ennek megfelelően az ÖKOPROJECT EGER Kft. teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy a mindenkori megrendelői igényeket kielégítve a piaci pozícióját megtartsa, illetve erősítse, vagy újakat nyerjen.

AZ ÖKOPROJECT EGER Kft. szolgáltatásai esetében az EU színvonal elérése és biztosítása folyamatos cél.

Az Ökoproject Eger Kft.  MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszerszabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszert működtet. Ezzel az integrált rendszerrel elköteleztük magunkat a minőségi és környezetet védő munkavégzésre, a folyamatos fejlesztés mellett, törekedve az érdekelt felek elvárásainak, igényeinek megismerésére, kielégítésére, bizalmuk erősítésére, szolgáltatásunk színvonalának garantálására, piaci pozíciónk megtartására, növelésére, és arra, hogy minden tekintetben megfeleljünk ezen az elvárásoknak. Ezek érdekében:

 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. mindenkor az alkalmazott technológiához igazodó legmagasabb színvonalú eszközökkel és anyagokkal dolgozik.
 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. a technológiáját folyamatosan fejleszti.
 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. nagy hangsúlyt fektet a szakmai képzettségre, dolgozók hozzáértésére és biztosítja a dolgozók szükség szerinti továbbképzését.
 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. tevékenysége közben hangsúlyt fektet a beszállítók – alvállalkozók megbízhatóságára, az általuk nyújtott szolgáltatások kiegyensúlyozott minőségére.
 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. minél pontosabban kívánja meghatározni egyes vevői, potenciális megrendelői minőséggel kapcsolatos igényeit.
 • Az Ökoproject Eger kiemelt céljának tartja a megrendelők elégedettségének elnyerését.
 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. folyamatosan kontrolálja vevőinek elégedettségi szintjét.
 • Az Ökoproject Eger betartja a bizalmas ügykezelés szabályait.
 • A megszerzett ismeretek birtokában az ÖKOPROJECT EGER Kft. folyamatosan törekszik az integrált irányítási és környezetirányítási rendszerének fejlesztésére, valamint a tevékenységével okozott káros környezeti hatások csökkentésére és a szennyezések megelőzésére.
 • Az integrált irányítási rendszer működése során az ÖKOPROJECT EGER Kft. az érdekelt felek elvárásainak teljesülése és a folyamatos fejlesztés biztosítása érdekében meghatározta a működés kockázatait és lehetőségeit.
 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. a mindenkori, a szervezetre értelmezhető jogszabályoknak, határozatoknak, helyi rendeleteknek és az általa vállalt egyéb követelményeknek eleget tesz, amennyiben ez utóbbi meghatározásra kerül.
 • Az alkalmazottak ismerik a kézkönyv tartalmát és tudatában vannak tevékenységük kihatásának és jelentőségének, valamint annak, hogy azok miképpen segítik az integrált irányítási rendszer céljait.
 • Az ÖKOPROJECT EGER Kft. minden tagjának és alkalmazottjának ragaszkodnia kell a cég minőség- és környezetpolitikájához és annak szelleméhez, az integrált irányítási Kézikönyv és kapcsolódó dokumentumok előírásaihoz, valamint a minőség- és környezeti célok megvalósításához.

 

ISO

  CÉGVEZETŐK

  droplet-2

  Fekete Zsolt
  ügyvezető igazgató
  okl. vízépítő mérnök, környezetvédelmi szakértő

  droplet-2

  Trusiewicz-Fekete Wanda
  ügyvezető igazgató
  okl. környezetvédelmi mérnök

  A TALAJVÍZ SZENNYEZŐDÉSEI

  KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK:

  d1

  környezetvédelmi állapotfelmérés

  d2

  környezetvédelmi tervezések: felülvizsgálat, hatástanulmány, tényfeltárás, műszaki beavatkozási tervek készítése

  d3

  szakvélemény készítés

  d4

  kárelhárítási tervek készítése

  d5

  talaj- és talajvíz-szennyeződés meghatározása, ellenőrzése, megszüntetése

  d6

  in situ talaj- és talajvíz tisztítás; TPH, BTEX, PAH és VOCl szennyeződések felszámolása

  d8

  talajprizmás tisztítás a helyszínen; TPH, BTEX, PAH és VOCl szennyeződések felszámolása

  d7

  kármentesítési munkák kivitelezése, üzemeltetés

  d9

  hulladékok elhelyezése, ártalmatlanítása, hasznosítása

  d3

  monitoring, utómonitorig rendszerek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése

  d12

  komposztálás

  d13

  talaj bioremediáció

  d14

  rekultiváció

  d19

  környezetvédelmi problémák komplex megoldása

  d10

  benzin, gázolaj, oldószer típusú szénhidrogénnel, nehéz fémekkel szennyezett talajok, talajvíz tisztítása

  d3

  klórozott szénhidrogénnel szennyezett talajok, talajvíz tisztítása

  d4

  víz-szennyvíztisztítás, iszapkezelés, vízminőség-védelem területeken szakértés, szaktanácsadás

  ÁLLANDÓ ALVÁLLALKOZÓINKKAL KÖZÖSEN:

  d4

  geotechnikai, kútfúró, geológus, hirogeológus szakgárda

  d17

  akkreditált analitikai laboratórium

  d2

  veszélyes hulladék szállítás és kezelőtelepek

  d16

  földmunka

  d18

  erősáramú és vezérléstechnikában gyakorlott szakemberek

  d13

  gépészet

  MUNKÁINK

  Műszaki beavatkozás, Salgótarjáni gyárterület, ,,volt pakuratároló” környezetében (2017. október – 2020. december)

  A salgótarjáni tűzhelygyári telephelyen, a „volt pakuratároló” területén a talajban és a talajvízben TPH-GC és PAH szennyeződés volt kimutatható. A „D” kármentesítési határérték feletti talajszennyezés -2,0 m és -4,0 m mélységben volt jelen, mennyisége 100 m3, a szennyezett talajvízé kb. 360 m3. Felúszó szabad fázisú szénhidrogén is kimutatható, kb. 2 m3 mennyiségben.

  Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.

  Gróf Széchenyi István: Hitel

    Dolgozni csak pontosan, szépen,
  ahogy a csillag megy az égen,
  úgy érdemes.

  József Attila

  talajviztisztitas okoproject beka 1

  KAPCSOLAT

  Ökoproject Eger
  Környezetvédelmi és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

  cím:
  3300 Eger, Szvorényi u. 10

  email:
  okopro”kukac”okopro.t-online.hu

  Telefon:
  36 / 411-103
  36 / 516-815
  36/516-816;
  Fax:
  36 / 517-316
  talajviztisztitas okoproject beka 1