Egy dunántúli fafeldolgozó üzemet a vízügyi hatóság olajfogó telepítésére kötelezett.

Az olajfogó és a hozzá tartozó műtárgyak tervezését és kivitelezését az Ökoproject Eger Kft. végezte.

A tervezés és engedélyeztetés időigénye 3 hónap, az előkészítés, gyártás, szállítás és kivitelezés időigénye összesen 4 hónap volt.

A kivitelezés fázisai:

 1. Munkaterület átadás-átvétel
 2. Munkagödör kialakítása és víztelenítése
  Az olajfogót egy meglévő csapadékvíz csatornára kellett telepíteni, mely csatorna a környező ipartelepek csapadékvizét is szállítja. Az építés esős időszakban zajlott, ezért annak során a munkagödör folyamatos víztelenítésére volt szükség.
 3. Olajfogó és hozzá tartozó műtárgyak (fogadó akna, tisztító akna zsilip tolózárral) helyszínre szállítása, telepítése és üzembe helyezése
 4. Olajszint érzékelő, vészjelző rendszer beépítése
 5. Munkagödör visszatöltése, feltöltése
  Mivel a meglévő csapadék csatorna fektetési mélysége nagyon alacsony volt, (a cső felső palást fölött 20-30 cm takarás található) a műtárgyak fölé 82 cm föld feltöltés került.
 6. A kialakított földmű biztonságos körbekerítése
 7. Műszaki átadás-átvétel, ahol a kialakított olajfogó rendszert az illetékes vízügyi hatóság jóváhagyta.