A salgótarjáni tűzhelygyári telephelyen, a „volt pakuratároló” területén a talajban és a talajvízben TPH-GC és PAH szennyeződés volt kimutatható. A „D” kármentesítési határérték feletti talajszennyezés -2,0 m és -4,0 m mélységben volt jelen, mennyisége 100 m3, a szennyezett talajvízé kb. 360 m3. Felúszó szabad fázisú szénhidrogén is kimutatható, kb. 2 m3 mennyiségben.

A szennyezett talaj kitermelése 2017. októberben megtörtént, a munkagödör részleges visszatöltésével együtt. A munkaterület körbekerítéséről gondoskodtak. A -2,0-4,5 m közötti mélységből kitermelt, összesen 100 m3 szennyezett talaj a „volt kazánház” területére került átszállításra, ahol aljzatszigeteléssel ellátott depóniatéren, istállótrágya hozzáadásával komposztprizma került kialakításra. A szennyezett talaj komposztprizmás kezelése, és a talajvisszatöltés 2018. decemberben fejeződött be.

A szennyezett talajvíz tisztítás „pump and treat” módszerrel kombinált in situ helyszíni kezeléssel történt.

A talajvíz kitermelés a munkagödörbe telepített termelő kúton keresztül történt. A kitermelt talajvíz egy tisztító berendezésre került. Az elfolyó tisztított vizet szénhidrogénbontó adalékanyaggal keverve az injektáló vezetékhálózaton keresztül az injektáló kutakba juttatták.

A kármentesítési monitoring rendszer részét képezte további 4 db figyelő-kút is.

A hatóság előírásainak megfelelően a termelő kútból, az elfolyó tisztított vízből és a monitoring kutakból negyedévente, az injektáló kutakból évente egy alkalommal történt akkreditált talajvíz mintavétel és TPH, PAH laboratóriumi vizsgálat.

A szennyezett talajvíz kármentesítés 2020. decemberben ért véget. A 2020. III. és IV. negyedéves mintavétel alkalmával valamennyi mintavételi helyen „D” kármentesítési határérték alatti TPH és PAH koncentrációkat mértek.

Az utómonitoring ideje alatt félévente szükséges mintavétel és TPH, PAH laboratóriumi vizsgálat elvégzése a 4 db monitoring kútból.