Egy közlekedési telephelyen a korábban feltárt talaj- és talajvíz szennyezettség felszámolása érdekében kármentesítési munkálatok folytak több ütemben.

2009-ben a talajcsere I. üteme történt a szennyvíz kezelő műtárgy környezetében. Ekkor zajlott a talajvíz kármentesítő és monitoring rendszer kiépítése és próbaüzeme.

2009-2011 a felúszó szabadfázisú szénhidrogén kitermelése a szennyezett területen kialakított fölöző kutakból.

2011-2013 a talajvíztisztítás I. üteme.

2014. augusztusában az Ökoproject Eger Kft. átvette a kiépített rendszer üzemeltetését (talajvíz-tisztítás II. ütem). Ennek ideje alatt 2 db termelőkút üzemelt, melyek a tisztítórendszerre termelték a szennyezett talajvizet.

A tisztító rendszer elemei: puffertartály – sztrippelő torony – 2 db sorba kapcsolt aktívszén szűrő. A tisztító rendszerből kiáramló víz a Galla-patakba került bevezetésre. A kitermelt- és tisztított vizet havi rendszerességgel mintáztuk, vizsgáltuk.

A kármentesítés nyomon követésére további 6 db monitoring kút állt rendelkezésre.

A beavatkozásról 2016 júliusában zárójelentés készült, amit a hatóság a beavatkozás folytatásra kötelezéssel elfogadott.

A telephelyen 2017 augusztusában került sor a talaj II. ütemű kármentesítésére.

A talajkitermelést megelőzte a felszámolt üzemanyagtöltő állomás területén lévő 60 m3-es földalatti tartály kiemelése és elszállítása. A kitermelt, szennyezett talaj veszélyes hulladékként került elszállításra és kezelésre, összesen 1 816 t mennyiségben.

A munkagödör visszatöltése nem szennyezett talajjal valósult meg, rétegenkénti tömörítéssel.

A kármentesítés folytatására kötelező Határozat értelmében a talaj kármentesítést követő monitoring rendszert a tárgyi telephelyen fennmaradt, 8 db kút bevonásával 6 hónapon keresztül kellett üzemeltetni (2017. szeptember – 2018. február).