A kármentesítés egy budapesti telephelyen zajlott, mely több, mint 100 éve iparterület, 1905-ben létesítették. A területen 1902- 1990 között végezték a vasúti járművek javítását, karbantartását, a telephelyen működött szénerőmű, olajgázgyár és acetilén fejlesztő üzem is.

A telephely környezeti kármentesítése 2010. decemberében kezdődött meg.

Az elvégzett feladatok:

  • A telephelyen belül 9 részterületen feltárt felszíni veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításra.
  • 2 db 30 m3-es földalatti acéltartály kitisztítása, kiemelése és elszállítása a földalatti olajtartály környezetében. A tartályok felszíni feletti beton építmény részeinek elbontása megvalósult. A kiemelt tartályok környezetéből kitermelt szennyezett talaj kezelése a helyszínen valósult meg, talajprizma kialakításával.
  • A földalatti olajtartály környezetében 2007-ben feltárt vízdóm jelenség megszüntetésre került. A vízdóm kialakulásához az ipari vízellátó rendszer vezeték szakaszának meghibásodása vezetett, ahonnan nem szennyezett ipari víz került a környezetbe. A meghibásodott vezetékszakasz cseréjét követően a további monitoring észlelések már nem mutatták a szóban forgó területen a vízdóm jelenlétét.
  • Kármentesítési monitoring: a már meglévő 3 db figyelőkút mellett kialakításra került 17 db monitoring kút és 20 db talajvíz nyomásszint mérőpont.
  • A TLK környezetében a térbeton feltörését követően, 9 db betonmedencéből és 3 acéltartályból álló medence rendszer került feltárásra. A betonmedencékből kátrányos hulladékok, kátrányiszap, kátránnyal szennyezett vegyes törmelékek kerültek feltárásra, majd kitermelésre és ideiglenesen deponálásra. A kitermelt hulladékok egy része veszélyes hulladékként került elszállításra. Ezt követően a medencék oldalfala és alja homokszórásos technológiával megtisztításra került. A vizsgálati eredmények alapján szükségessé vált a betonmedence rendszer teljes felszámolása a TLK épület és a vágányok állagmegóvása figyelembevételével. A kitermelt, kevésbé szennyezett betonelemek részben homokszórásos technológiával megtisztításra és deponálásra kerültek. A kialakított munkagödör befedése és az épület felőli oldalfal megtámasztása megtörtént.
  • Elvégzésre került a feltárt talajvíz PAH szennyeződés részletes tényfeltárása is.